محصولات | باكس ويژه هتل ها | باکس جک دار

باکس جکدار در جه یک 
دارای بدنه مقاوم و ضد آب
دارای جک درجه یک ترک
قابلیت سفارش با چرم با مخمل

لیست خرید اینترتی باکس جک دار

باکس 90*200 جکدار بدون تاج 6,450,000 ریال
باکس 90*200 جکدار با تاج 7,800,000 ریال
باکس 120*200 جکدار بدون تاج 8,600,000 ریال
باکس 120*200 جکدار با تاج 10,400,000 ریال
باکس 140*200 جکدار با تاج 12,750,000 ریال
باکس 140*200 جکدار بدون تاج 10,500,000 ریال
باکس 160*200 جکدار بدون تاج 12,000,000 ریال
باکس 160*200 جکدار با تاج 14,350,000 ریال
باکس جک دار

تصوير 1