محصولات | باكس ويژه هتل ها | باكس كد 136

باکس جهت کاربری هتل و منزل
این محصول درجه کیفی یک می باشد
این محصول دارای چرخ می باشد

لیست خرید اینترتی باكس كد 136

باکس 90*200 3,750,000 ریال
باکس 120*200 4,950,000 ریال
باکس 140*200 6,000,000 ریال
باکس 160*200 6,550,000 ریال
باكس كد 136

تصوير 1